Sanktuarium w Leśniowie

Sanktuarium w Leśniowie

Sanktuarium w Leśniowie na Jurze niedaleko Częstochowy

Sanktuarium w Leśniowie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej znajduje się całkiem niedaleko najważniejszego w Polsce miejsca pątniczego czyli oczywiście Jasnej Góry. Nic więc dziwnego, że można spotkać tu turystów i pielgrzymów zaliczających obydwa te miejsca podczas jednego wyjazdu lub jednej pielgrzymki. Natomiast sam Leśniów jest częścią niewielkiego miasteczka Żarki. Miejscem opiekują się ojcowie paulini.

Matka Boża Patronka Rodzin

Sanktuarium wiąże się z kultem Matki Bożej, którą nazywa się tu Patronką Rodzin. W centrum tego kultu stoi niewielka rzeźba Maryi z Dzieciątkiem. Według podań przywiózł ją tutaj w roku 1382 książę Władysław Opolczyk. Miał on jednocześnie przy sobie obraz ten słynny jasnogórski oraz ową siedemdziesięciocentymetrową figurkę. Wraz ze świtą zatrzymali się w Leśniowie w poszukiwaniu wody do picia. Nagle statuetkę okryła dziwna świetlista łuna, natomiast w pobliżu wytrysnęło krystalicznie czyste źródełko. Książę potraktował to jako znak z nieba i zostawił rzeźbioną Maryję w kościele, który był wtedy mały i drewniany.

Od samego początku miejsce gromadzi liczne rzesze pielgrzymów. Około 500 grup rocznie. W tym blisko 40, którzy idą tu „po drodze” na Jasną Górę. Prócz tego wielu przybyszów indywidualnych. Prowadzona od roku 1706 księga łask opisuje setki uzdrowień i innych spełnionych przez Maryję próśb.

Kościół i klasztor

Obecny kościół powstał w roku 1610 w stylu gotycko – renesansowym. Natomiast barokowy klasztor jest kilkadziesiąt lat młodszy. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Między innymi z inicjatywy Józefa Męcińskiego – właściciela Leśniowa w drugiej połowie osiemnastego stulecia powstały kruchta i wieżyczka sygnaturka. Natomiast jedyna nawa została wtedy wydłużona. We wnętrzu przykuwa uwagę bogato zdobione półkoliste prezbiterium. W ołtarzu głównym stoi wspomniana wyżej figurka Maryjna. Jej koronacja odbyła się 13 sierpnia 1967 roku. W uroczystości brali udział między innymi kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła.

Kościół i klasztor otacza niewielki park, a w nim znajdziecie wolno dzwonnicę, ołtarz polowy, kaplice różańcowe i stacje Drogi Krzyżowej. Warto też zaczerpnąć wodę z opisanego wyżej źródełka, które dało początek temu miejscu.

Co w pobliżu?

W Żarkach warto zobaczyć też zabytkowe prawie stuletnie stodoły i ruiny kościoła.

Foto: własne

Dodaj komentarz