Sanktuarium w Leśniowie na Jurze

Sanktuarium w Leśniowie

Sanktuarium w Leśniowie na Jurze niedaleko Częstochowy

Sanktuarium w Leśniowie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej znajduje się całkiem niedaleko największego w Polsce miejsca kultu Bożego czyli Częstochowy. Nic więc dziwnego, że można spotkać tu turystów i pątników zaliczających obydwa te miejsca podczas jednego wyjazdu lub jednej pielgrzymki. Dokładniej jest to część niewielkiego miasteczka Żarki. Podobnie jak na jasnej Górze tak i tu miejscem opiekują się ojcowie paulini.

Matka Boża Patronka Rodzin

Sanktuarium wiąże się z kultem Matki Bożej Patronki Rodzin.  W centrum tutejszego kultu stoi niewielka figurka Maryi z Dzieciątkiem. Według podań przywiózł ją tutaj w roku 1382 książę Władysław Opolczyk. Miał on jednocześnie przy sobie obraz Matki Bożej ten słynny, który obecnie jest na Jasnej Górze oraz ową figurkę. Ma ona 70 centymetrów wysokości .Wraz ze swą świtą zatrzymali się w Leśniowie w poszukiwaniu wody do picia. Nagle ową rzeźbę okryła dziwna świetlista łuna, natomiast w pobliżu wytrysnęło źródełko wspaniałej, krystalicznie czystej wody. Książę potraktował to jako znak z nieba i zostawił figurkę w kościele, który był wtedy mały i drewniany.

Od samego początku miejsce gromadzi liczne rzesze pielgrzymów. Około 500 grup rocznie. W tym około 40, którzy idą tu “po drodze” na Jasną Górę. Prócz tego wielu przybyszów indywidualnych. Prowadzona od roku 1706 księga łask opisuje setki uzdrowień i innych spełnionych przez Maryję próśb.

Kościół i klasztor

Obecny kościół powstał w roku 1610 w stylu gotycko renesansowym. Natomiast barokowy klasztor jest kilkadziesiąt lat młodszy. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Między innymi z inicjatywy Józefa Męcińskiego – właściciela Leśniowa w drugiej połowie osiemnastego stulecia powstały kruchta i wieżyczka sygnaturka. Natomiast nawa została wtedy wydłużona. Świątynia jest jednonawowa z bogato zdobionym półkolistym prezbiterium. W centralnym miejscu ołtarza stoi wspomniana wyżej figurka Maryjna. Jej koronacja odbyła się 13 sierpnia 1967 roku. Brali w niej udział między innymi kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła.

Kościół i klasztor otacza niewielki park, w którym znajdziecie wolno dzwonnicę, ołtarz polowy, kaplice różańcowe i stacje Drogi Krzyżowej. Do dziś ludzie czerpią też wodę z owego źródełka.

Foto: własne

Dodaj komentarz