Zabytkowe stodoły

Zabytkowe stodoły

Zabytkowe stodoły i ruiny kościoła w Żarkach – czyli atrakcje Jury

Zabytkowe stodoły i ruiny kościoła w Żarkach należą do atrakcji turystycznych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Same Żarki są małym miastem z liczbą mieszkańców poniżej 5 tysięcy. Siedziba tutejszego powiatu znajduje się w Myszkowie. Natomiast prawa miejskie zostały nadane najprawdopodobniej przed rokiem 1382, ale dokładna data jest nieznana. Oprócz opisywanych poniżej zabytków koniecznie warto zwiedzić sanktuarium w Żarkach – Leśniowie. Wypada też wspomnieć o zabytkowym kościele katolickim, synagodze i cmentarzach żydowskich

Zabytkowe stodoły

Stoją w centrum miasta. Powstały z bardzo popularnego w okolicy budulca czyli białego jurajskiego kamienia. Największe wrażenie robi fakt, że jest ich dużo (ponad 30) w jednym miejscu. Nie są bardzo stare. Powstały w XX wieku na miejscu innych – drewnianych, które spłonęły w pożarze. Większość z nich należy do prywatnych właścicieli. Natomiast w jednej z nich odbywa się cykliczna impreza o nazwie „Kupiecki Sąsiek”. Można wtedy podejrzeć pracę garncarza, zobaczyć jak się doi kozę, popróbować lokalnych smakołyków i poznać tym podobne ciekawostki. Dzieje się to w kilka sobót roku podczas długich weekendów. Po sąsiedzku znajdziecie też targ największy w całej okolicy.

Ruiny kościoła św. Stanisława biskupa

Stoją na wzgórzu Laskowiec. Świątynię wzniesiono w stylu barokowym drugiej połowie osiemnastego stulecia, przed rokiem 1782. Według legendy został ufundowany przez jakiegoś rycerza jako wotum dziękczynne za ocalenie na wyprawie wojennej. Podobnie jak w wielu innych budowlach na jurze wykorzystano do niego tutejsze wapienie. Wcześniej jeszcze w tym miejscu stała jakaś kaplica. O samym kościele wiemy bardzo niewiele, gdyż w stanie ruiny jest już od połowy XIX wieku. Nie znana jest nawet przyczyna tego zniszczenia.

Był mały jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. We wnętrzu znajdowały się trzy ołtarze, a prowadziły do niego dwa wejścia. Okien było 3 albo 4. Natomiast w sąsiedztwie znajdował się cmentarz. Archeolodzy odkryli tu pochówki z piętnastego wieku. W latach 80 – tych ubiegłego stulecia dokonano tu prac zabezpieczających i konserwatorskich.

Warto wiedzieć, że raz w roku w dzień świętego Stanisława (czyli 8 maja) odprawia się tu Msze Święte. jednakże warto tu przyjechać kiedykolwiek. Choćby dla pięknych krajobrazów wokoło.

Foto: własne

Dodaj komentarz