kościół karmelitów Na Piasku

kościół karmelitów Na Piasku

Kościół karmelitów w Krakowie „Na Piasku” – pamiątka po świętej królowej Jadwidze

Kościół karmelitów w Krakowie „Na piasku” jest piękny i duży. Oficjalnie nosi nazwę Bazylika Najświętszej Maryi Panny. Stoi na terenie dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Karmelickiej. Jego budowa sięga końca XIV wieku, a fundatorami byli królowie święta Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło, a także krakowscy biskupi Jan Radlica i Piotr Wysz.

Krótka historia kościoła „Na Piasku”

Budowa kościoła rozpoczęła się w roku 1395, natomiast w 1397 roku opiekę nad świątynią objęli karmelici trzewiczkowi.  Przybyli oni do Krakowa z czeskiej Pragi. Niestety pierwotny kształt świątyni nie zachował się do naszych czasów. Wielokrotnie w ciągu wieków budynek świątyni ulegał zniszczeniom, po których trzeba było go odbudowywać. Największe uszkodzenia zdarzyły się podczas oblężenia Krakowa przez cesarza Maksymiliana Habsburga w szesnastym stuleciu (1587 rok), później w czasie potopu szwedzkiego, a jeszcze wiek później konfederacji barskiej. Obecny kształt pochodzi z końca siedemnastego stulecia. Od 1997 roku ma tytuł bazyliki mniejszej.

Kościół karmelitów w Krakowie „Na Piasku” – Architektura i wystrój

Pierwowzorem tutejszej fasady jest  elewacja kościoła Imienia Jezus w Rzymie. Szczególnie godnymi uwagi zabytkami (wśród wielu innych) jest ołtarz główny ze sceną nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą i piękne stalle, a także obraz Chrystusa dźwigającego krzyż, który został tu przywieziony ze Lwowa w 1945 roku. Ciekawostką dla zwiedzających jest wmurowany kamień z (jak głosi legenda) odbitą stopą świętej królowej Jadwigi. Według owego podania podarowała ona jeden ze swoich klejnotów ubogiemu murarzowi pracującemu przy wznoszeniu tego kościoła. Na zewnątrz warto też zauważyć osiemnastowieczną Golgotę (trzy rzeźby z wizerunkami Jezusa i dwóch ukrzyżowanych łotrów).

Kaplica Matki Bożej Paskowej

Do kościoła przylega kaplica Matki Bożej Piaskowej. Znajduje się w niej obraz namalowany przez nieznanego artystę. Natomiast architekturą tejże kaplicy zajął się Giovanni Trevano. Modlił się tu między innymi król Jan III Sobieski w drodze na odsiecz wiedeńską. Natomiast dwieście lat po zwycięstwie w 1883 roku wizerunek koronowano. Na zewnątrz nad tą kaplicą widoczna jest spora kopuła.

Foto: B.G. i Jadwiga Pawłowska

3 thoughts on “Kościół karmelitów w Krakowie „Na Piasku”

Dodaj komentarz