Kościół Trójcy Przenajświętszej w Krośnie

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Krośnie

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Krośnie – cenny zabytek

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Krośnie jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Podkarpacia. Jednocześnie jest najstarszą w tym mieście świątynią, której początki datuje się na pierwszą połowę czternastego stulecia. Czyli czasy króla Kazimierza Wielkiego. Co ciekawe w dawnych wiekach fara pełniła także rolę obronną i była częścią fortyfikacji miasta.

Kościół jest orientowany, jednonawowy z wydłużonym trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Na przestrzeni wieków zmieniały się kształty zabytku na skutek rozbudowania i przyłączenia kaplic, a także koniecznej odbudowy po pożarze, jaki zdarzył się w wieku siedemnastym. Dlatego też zauważycie tu połączenie stylów gotyckiego i baroku. Przy czym gotyk bardziej widoczny jest na zewnątrz a barok w środku budowli.

Co jeszcze tu mamy?

Jednym z najhojniejszych fundatorów wystroju wnętrza kościoła był Wojciech Portius – z pochodzenia Szkot. Sprowadził on do Krosna Vincenzo Petroniego, którego pracę poznacie patrząc między innymi na piękną dekorację stiukową.

Ogromne wrażenie robi wspaniały manierystyczny ołtarz – dzieło Tomasso Dolabelli z Wenecji. Dolabella nadzorował również budowę ołtarzy bocznych i prace malarskie około dwudziestu dużych obrazów sztalugowych. Przepięknie zdobione jest całe wnętrze. Snycerski kunszt możecie podziwiać spoglądając na ambonę, stalle, ławę kolatorską.

Do najcenniejszych zabytków rzeźby gotyckiej zalicza się grupa ukrzyżowania wykonana w Krakowie w 1420 roku. Zobaczycie ją w łuku ponad głowami wiernych pomiędzy prezbiterium i nawą główną. Cenny jest też piętnastowieczny obraz przedstawiający Koronację Matki Bożej dzieło Jana Wielkiego także z Krakowa. „Bije po oczach” mnóstwo złoceń i wiele innych ozdobników.

Spośród kilku bocznych kaplic na szczególne wyróżnienie zasługuje kaplica św. Piotra i Pawła. Pod nią oraz pod prezbiterium znajdują się krypty grobowe. Prócz tego mamy jeszcze kaplice św. Anny, św. Wojciecha i Matki Bożej Szkaplerznej.

Nie zachowała się gotycka wieża. Natomiast siedemnastowieczna dzwonnica jest osobnym budynkiem. Są w niej trzy dzwony, z których największy nosi imię Urban. Ma 490 centymetrów obwodu i waży 5 ton.

Inne ciekawe miejsca w Krośnie

W mieście polecamy też między innymi piękny kościół franciszkański, Muzeum Podkarpackie albo jeszcze Centrum Dziedzictwa Szła.

Foto: własne

Dodaj komentarz