Kościół Wniebowzięcia NMP w Raciborzu

Kościół Wniebowzięcia NMP w Raciborzu

Kościół Wniebowzięcia NMP w Raciborzu – najstarszy w mieście

Kościół Wniebowzięcia NMP w Raciborzu jest najstarszą świątynią parafialną w tym mieście i jednocześnie jedną z najstarszych na Górnym Śląsku. Powstał w stylu gotyckim. Stoi w bliskim sąsiedztwie Rynku, jednocześnie bardzo blisko podominikańskiego kościoła świętego Jakuba. Warto zobaczyć obydwa zabytki.

Krótka historia świątyni

Pierwszą budowlę parafialną w tym miejscu wznieśli na początku trzynastego stulecia Flamandczycy i Walonowie, którzy przybyli do Raciborza aż z Niderlandów. Było to za czasów księcia Mieszka I Plątonogiego, a dokładnie w roku 1205. Niestety na skutek pożaru, który zdarzył się kilkadziesiąt lat później w 1300 nastąpiły znaczne zniszczenia i potrzebna była odbudowa. Potem były jeszcze inne pożary i wojny, które nie oszczędzały budynku. Między innymi w latach 1426, 1546, 1643, 1774, 1945. Do najstarszych zachowanych elementów należy nawa główna z gwiaździstymi sklepieniami oraz prezbiterium. Na szczęście mimo tak licznych napraw i remontów utrzymały się gotyckie kształty.

W roku 1416, gdy w okolicy rządził książę Jan II Żelazny powstała tu kapituła kolegiacka przeniesiona z zamku i mieli swoją siedzibę raciborscy kanonicy. Niedługo później powstały kapitularz i skarbiec. Natomiast w roku 1654 przybyły piękne stalle podobne do tych jakie zobaczycie w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Władze pruskie zlikwidowały kapitułę w roku 1810 i odtąd jest to już tylko świątynia parafialna.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Raciborzu – architektura i wyposażenie

Na zewnątrz przyciąga wzrok szpiczasta wieża przyczepiona do reszty budynku nietypowo – bo nieco z boku. Wokół głównej iglicy stoją w rogach cztery podobne ale znacznie mniejsze. W środku zwróćcie uwagę na sklepienie gwiaździste, a także piękny barokowy ołtarz. Powstał on w latach 1656 – 1660 jako dzieło Salomona Steinhoffa. W ołtarzu tym zobaczycie dwa obrazy z Najświętszą Maryją Panną i kilka rzeźb z świętymi postaciami. Są tu między innymi święty Jan Chrzciciel, Jan Ewangelista, Florian, święta Elżbieta, święta Jadwiga. Warto spojrzeć na piętnastowieczną Kaplicę Polską. Jest ona pamiątką po zatargach jakie miały miejsce w przeszłości między mieszkańcami miasta polskiego i niemieckiego pochodzenia.

Co jeszcze w pobliżu?

Zachęcamy w Raciborzu do zwiedzenia także muzeum, oraz zobaczenia tutejszego Maryjnego Sanktuarium.

Foto: własne

Dodaj komentarz