Kościoły św Krzyża i Marka w Krakowie

Kościoły św Krzyża i Marka w Krakowie

Kościoły św Krzyża i św Marka w Krakowie – przykłady gotyckiej architektury

Kościoły św Krzyża i św Marka w Krakowie łączy wiele podobieństw, ale są też różnice. Dlatego przedstawiamy je razem, abyście sami mogli to ocenić.

Kościół św Krzyża w Krakowie

Kościół św Krzyża w Krakowie stoi na Starym Mieście niedaleko Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jest to druga świątynia w tym miejscu, ponieważ wcześniejszy drewniany z dwunastego wieku już nie istnieje. Ten obecny pochodzi natomiast z wieku czternastego.

Najstarszą jego część stanowi kamienne prezbiterium datowane na około 1300 rok. Pierwotne wyposażenie świątyni w 1528 roku uległo zniszczeniu na skutek pożaru., a w późniejszych wiekach jeszcze kilkakrotnie dokonywano jego renowacji. Z historycznych ciekawostek warto napisać, że tutaj w 1903 roku brał ślub Wojciech Korfanty. Obecnie regularnie sprawowane są Msze Trydenckie.

Świątynia jest przykładem stylu gotyckiego. Do kwadratowej wieży przylegają dwie kaplice – szesnastowieczna świętego Andrzeja i siedemnastowieczna Matki Boskiej Loretańskiej. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na nieczęsto spotykane w Polsce sklepienie palmowe (nad nawą) i sklepienie sieciowe (nad prezbiterium). Dziewiętnastowieczne malowidła wykonane dzięki Stanisławowi Wyspiańskiemu i Antoniemu Tuchowi są rekonstrukcją wcześniejszych renesansowych, które uległy zniszczeniu.

Piękne są też ołtarze świętej Anny, Matki Boskiej i kaplica świętej Zofii.

Kościół św Marka w Krakowie

Informację o tym kościele stojącym na rogu ulic Sławkowskiej i św. Marka zanotował w swojej kronice piętnastowieczny pisarz Jan Długosz. Jego początki sięgają drugiej połowy trzynastego wieku, a pierwszymi gospodarzami byli zakonnicy reguły św. Augustyna (augustianie). Na skutek aż czterech pożarów na przestrzeni wieków był kilkakrotnie odbudowywany i przebudowywany. Natomiast ostatni generalny remont miał tu miejsce w latach 70 – tych ubiegłego stulecia.

Architektura świątyni jest gotycka, a wyposażenie wnętrza barokowe. Prezbiterium i korpus nie pochodzą z tego samego okresu, ponieważ rezbiterium jest starsze.

Siedemnastowieczny ołtarz główny pochodzi z pracowni Baltazara Kuncza. Prócz tego warto zwrócić uwagę na piękne ołtarze boczne, ambonę, wspaniałe rzeźby i obrazy. Natomiast na zewnętrznej ścianie znajduje się rzeźbiona scena Golgoty z krzyżem Chrystusa oraz figurami Matki Bożej i św. Jana.

Foto: B.G.

3 thoughts on “Kościoły św Krzyża i św Marka w Krakowie

Dodaj komentarz