Fontanna Neptuna w Gliwicach

fontanna Neptuna w Gliwicach

Fontanna Neptuna w Gliwicach – czy to nie pomyłka?

Trochę to może dziwić. Ten rzymski bożek zdobi zwykle miejsca w nadmorskich miejscowościach. Tymczasem stąd do morza jest jakieś 600 kilometrów.  Czy przypadkiem to nie jakaś pomyłka? A jednak Fontanna Neptuna w Gliwicach stanęła tu wcale nieprzypadkowo.

Kanał Kłodnicki i jego znaczenie

Pod koniec XVIII wieku powstał Kanał Kłodnicki. Dzięki temu możliwy był transport węgla drogą wodną z Zabrza i Gliwic przez Koźle (obecnie Kędzierzyn – Koźle) do Odry i dalej do Morza Bałtyckiego, a poprzez Kanał Finow także do Berlina. Trzeba przecież pamiętać, że nie było jeszcze wtedy samochodów, ani nawet pociągów. A więc jakiekolwiek towary najlepiej było wozić drogami wodnymi. Tam gdzie nie było naturalnych dróg wodnych czyli rzek powstawały kanały. Kanał Kłodnicki miał długość niespełna 46 kilometrów, a inicjatorem jego budowy był król pruski Wilhelm II. Dla wyrównania poziomu wód w różnych akwenach na trasie trzeba było umieścić aż 16 śluz (niektóre źródła podają, że 18). Obecnie kanał Kłodnicki już nie istnieje, jego rolę przejął wybudowany niespełna 150 lat później Kanał Gliwicki. Natomiast znaczenie transportowe kanałów i rzek znacznie spadło po doprowadzeniu na Górny Śląsk linii kolejowej.

Fontanna Neptuna – upamiętnienie połączenia Gliwic z morzem

Wykonana z piaskowca w 1794 roku fontanna Neptuna siedzącego na delfinie miała być właśnie upamiętnieniem połączenia Gliwic z morzem. Stoi w zachodniej części Rynku tuż obok ratusza. Jest dziełem Johannesa Nitsche rzeźbiarza z Opawy. Przy budowie współpracowali też  gliwicki mistrz Malcherek (twórca kamiennego fundamentu), morawski murarz Zadownik i kowal Joseph Spohr, który wykonał instalację wodną. Dzieło należy do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego. Początkowo wodę doprowadzano ze stawów w Wójtowej Wsi (obecnie jest to dzielnica Gliwic), a teraz z  sieci wodociągowej. To jest jeden z najstarszych pomników w mieście. Posąg stoi środku prostokątnego basenu z wodą.

Gliwicki Neptun zalicza się do  najbardziej charakterystycznych tutaj obiektów, często odwiedzany przez turystów, którzy robią z nim pamiątkowe zdjęcia.

Foto: własne

2 thoughts on “Fontanna Neptuna w Gliwicach

Dodaj komentarz