Atrakcje turystyczne w Zamościu

Atrakcje turystyczne w Zamościu

Atrakcje turystyczne w Zamościu – światowa klasa

Zamość bez wątpienia należy do najpiękniejszych miejsc w Polsce. O jego walorach zaświadcza wpisanie tutejszej Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednocześnie jest to ważny ośrodek kulturalny i edukacyjny. Dlatego warto zaliczyć i zwiedzić atrakcje turystyczne w Zamościu. Zabytkowe Stare Miasto nazywane jest perłą renesansu, Padwą północy albo też miastem arkad.

Krótka historia Zamościa

Historia Zamościa sięga roku 1580. Od samego początku funkcjonował jako miasto prywatne, szlacheckie. Przywilej lokacyjny wystawił kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Dziewięć lat później powstała Ordynacja Zamojska, której Zamość stał się stolicą. W następnym wieku nastąpił szybki rozwój miasta. Niestety nie ominęły tych ziem wojny i napady obcych wojsk. Najpierw Kozacy z Bohdanem Chmielnickim (1648 rok), potem potop szwedzki (1655 rok). Ani jednym ani drugim nie udało się miasta zdobyć. Dopiero na początku osiemnastego stulecia, podczas wojny północnej Zamość został pokonany i zajęty przez wojska saskie. Po zaborach tereny tutejsze na krótko przejęła Austria, a potem Rosja.

Do Polski miasto wróciło w roku 1918. Wielkie cierpienia mieszkańców Zamościa i okolicy spowodowała II wojna światowa. Toczyły się akcje wysiedleńcze, a w tutejszej tak zwanej Rotundzie utworzony był obóz zagłady. Prześladowania doświadczyli też Żydzi, którzy stanowili niemal połowę zamojskich obywateli.

W latach 1975 – 99 Zamość był miastem wojewódzkim, a obecnie jako miasto powiatowe znajduje się na terenie województwa lubelskiego. Stałych mieszkańców żyje tu około 65 tysięcy na niewiele ponad 30 kilometrach kwadratowych.

Atrakcje turystyczne w Zamościu – czyli co warto tu zobaczyć?

Na pierwszym miejscu koniecznie trzeba wymienić Stare Miasto z przepiękną zabudową, Rynkiem i Ratuszem.

W mieście jest kilka ładnych kościołów, z których na szczególną uwagę zasługuje katedra. Warto też wspomnieć kościół świętej Katarzyny i franciszkański kościół Zwiastowania N.M.P. Obydwa barokowe. Barokowy kościół św. Mikołaja to dawna cerkiew greckokatolicka. Pamiątką po Zamojskich Żydach jest synagoga. Miłośników historii może też zainteresować wspomniana wyżej Rotunda Zamojska.

Atrakcją dla dzieci na pewno będzie wycieczka do ogrodu zoologicznego.

Niestety w ciągu wieków zatraciła się architektura pałacu Zamoyskich. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a obecnie znajdują się w nim  mieszkania komunalne.

Twierdza w Zamościu

Na przełomie szesnastego i siedemnastego stulecia wokół zabudowań Zamościa powstały fortyfikacje obronne. Podobnie jak inne budowle miasta zostały wzniesione na polecenie Jana Zamoyskiego, a głównym ich wykonawcą był Bernardo Morando. Twierdza Zamość składała się z siedmiu bastionów. Łączył je wszystkie mur, otaczała fosa. Elementami architektury obiektu były też Bramy – Lubelska, Lwowska i Szczebrzeska. Z biegiem czasu fort był przebudowywany, jednakże do naszych czasów przetrwała tylko niewielka część (tak zwany siódmy bastion). Reszta na polecenie cara Aleksandra II została zburzona w roku 1866. Duże nakłady inwestycyjne pozwoliły część fortu odbudować, wyremontować i przystosować dla ruchu turystycznego. Tereny po zburzonych bastionach twierdzy zajmuje dziś piękny park jeden z najładniejszych w Polsce.

Foto & video: własne

Dodaj komentarz