Zamek w Działdowie i zamek w Olsztynku

Zamki w Działdowie i Olsztynku

Zamek w Działdowie i zamek w Olsztynku – pamiątki po Krzyżakach

Zamek w Działdowie i zamek w Olsztynku mają kilka wspólnych cech dlatego przedstawiamy je razem. Obydwa znajdują się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, obydwa wznosili zakonnicy krzyżaccy. Ale też w obydwu dzisiaj znajdują się instytucje publiczne, więc oglądać je można raczej z zewnątrz.

Zamek w Działdowie

Zamek w Działdowie należy do mniej znanych i rzadziej odwiedzanych przez turystów. Podobnie jak wiele innych w tym rejonie kraju został postawiony przez krzyżaków w drugiej połowie czternastego wieku.

Był zbudowany nad niewielką rzeką Działdówką na planie kwadratu o długości boku 46 metrów. Miał dwie wieże, mur obronny i fosę. Ponadto młyn, browar i folusz (warsztat do produkcji sukna). Zamek był siedzibą zakonnego prokuratora, a także wójta.

W siedemnastym wieku nastąpiła przebudowa obiektu na styl renesansowy. Później kilkakrotnie ulegał zniszczeniom, rozbiórkom i odbudowom.

Ze średniowiecza zachowało się do dnia dzisiejszego tylko jedno skrzydło, a w jego wnętrzach refektarz, który pełnił też rolę kaplicy, a także gotyckie sklepienia w piwnicach.

W nowo odbudowanym skrzydle (niestety widać, że to architektura współczesna) obecnie ma siedzibę Urząd Miasta.

Zamek w Olsztynku

Gotycki krzyżacki zamek w Olsztynku zbudowano w połowie czternastego wieku na polecenie Guntera von Hohensteina, który w tamtym czasie był ostródzkim komturem. Miał być siedzibą burgrabiego, ściągającego podatki i kontrolującego szlaki handlowe.

Zamek z wieżą zbudowano pierwotnie na planie czworokąta. Nie ma dokładnych informacji czy posiadał trzy czy cztery skrzydła. Bywał tu wielki mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode. Po bitwie pod Grunwaldem został oddany polskiemu królowi – Władysławowi Jagiełło. Później po roku 1414 zaczął stopniowo niszczeć. Najpierw uszkodzenia wojenne, później Tatarzy, którzy w 1656 zamek spalili, aż w końcu osiemnastego wieku stał się całkowitą ruiną, którą trzeba było częściowo rozebrać.

W dziewiętnastym wieku w dobudowanym neogotyckim skrzydle powstało gimnazjum. Jednym z tutejszych uczniów był laureat medycznej nagrody Nobla Emil Behring, a także ewangelicki ksiądz etnograf – profesor Herman Pełka.

Do dziś w budynku zamkowym mieści się szkoła.

Polecamy też inne zamki województwa warmińsko – mazurskiego – między innymi Nidzica, Ostróda, Olsztyn, Lidzbark i Kętrzyn.

 

Foto: własne

 

Leave a Reply