Ruiny zamków – Góra św Marcina i Melsztyn

Góra św. Marcina

Ruiny zamków – Góra św Marcina i Melsztyn – pamiątki po Leliwitach

Ruiny zamków – Góra św Marcina i Melsztyn mają ze sobą wiele wspólnego. Dlatego opisujemy je razem. Nie tylko to, że obydwie te budowle to dziś są już ruiny. Także dlatego, że obydwa były wznoszone przez tę samą rodzinę arystokratów i znajdują się niedaleko siebie. Można wiec zwiedzać je podczas jednego wypadu. Zresztą sami sprawdźcie jakie są jeszcze między nimi podobieństwa.

Ruiny zamku na Górze Świętego Marcina w Tarnowie

Góra Świętego Marcina to niezbyt wysokie wzniesienie (384 m. n. p.m. ), które leży na peryferiach Tarnowa. Jest częścią Pogórza Karpackiego. Nieopodal znajduje się zabytkowy kościół św. Marcina (we wsi Zawada) stąd nazwa tego miejsca. Jest tu nieduży lasek ze ścieżkami rowerowymi i spacerowymi, plac zabaw. Jednakże najcenniejszym zabytkiem (a raczej tym co po zabytku zostało) są ruiny zamku Leliwitów.

Gotycki zamek z basztą, kaplicą, reprezentacyjną częścią mieszkalną, mostem zwodzonym i tymi wszystkimi innymi detalami spotykanymi w budowlach tego typu wzniesiony był w czternastym wieku. Po zniszczeniach wojennych w piętnastym wieku został odbudowany w stylu renesansowym. Był także w posiadaniu rodu Tarnowskich, Ostrogskich, Zasławskich i Zamoyskich. Zniszczony w XVII wieku  nie został jak dotąd zrekonstruowany.

Oprócz zamku na Górze Świętego Marcina są też pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska, a miłośnicy pięknych widoków mogą nacieszyć oko rozciągającą  się jak na dłoni piękną panoramą Tarnowa.

Ruiny zamku w Melsztynie

Niedaleko Zakliczyna w powiecie tarnowskim na wzgórzu Zamczysko nad Dunajcem w czternastym wieku kasztelan krakowski Spicymir herbu Leliwa postanowił wybudować zamek. Przez około 200 lat znajdował się on w rękach rodu Leliwitów, później odsprzedano go Jordanom, a za sprawą koligacji małżeńskich dostał się potem w posiadanie rodu Tarłów. Ostatnimi właścicielami, panami na zamku byli Lanckorońscy.

Początkowo była to budowla gotycka, z biegiem czasu przekształcona w  renesansową. W czasie konfederacji barskiej uległ zniszczeniu, do tej pory go nie odbudowano. Jak w wielu podobnych miejscach, tak też i tu krążą legendy o podziemnych tunelach i ukrytych skarbach.

Obecnie właścicielem zamku jest gmina Zakliczyn

Ze wzgórza na którym stoją te ruiny także rozciąga się ładny widok. Choćby z tego powodu też warto tu przyjechać.

Foto: własne

Leave a Reply