Grand Ballon

Grand Ballon

Grand Ballon w Wogezach – co to jest?

Grand Ballon jest to najwyższy szczyt Wogezów położony w południowej części pasma i mierzący 1424 m.n.p.m. Natomiast Wogezy są pasmem górskim oddzielającym Alzację od Lotaryngii we Francji. Wznoszą się wysokim wałem ponad Doliną Górnego Renu na długości około 160 km. Od strony wschodniej ograniczone są stromym uskokiem, w stronę zachodnią obniżają się znacznie łagodniej.

Wogezy zbudowane są ze skał krystalicznych i wulkanicznych. Przypominają trochę polskie Sudety, ponieważ na pewnej wysokości wyraźnie widoczna jest płaska powierzchnia zrównania, podobna jak np. w swojskich Karkonoszach. Ponad tą powierzchnię sterczą tylko pojedyncze twardzielcowe wierzchołki. Z kolei północne Wogezy, zdecydowanie niższe. To w zasadzie wyżyna, z której wznoszą się pojedyncze góry stołowe. W górnych częściach dolin zachowały się niewielkie jeziora polodowcowe. Część z nich została obecnie popiętrzona, są więc zamknięte sztucznymi zaporami.

Kiedyś Wogezy stanowiły granicę państwową pomiędzy Francją a Królestwem Prus. Natomiast w czasie I wojny światowej toczyły się tutaj długotrwałe walki o opanowanie szlaków komunikacyjnych i ważnych przełęczy. Pozostałością wojny są m.in. wielkie cmentarze zlokalizowane w głębi gór.

Wycieczka na Grand Ballon

Góra jest łatwo dostępna. Nieco poniżej jej wierzchołka przebiega bowiem asfaltowa droga jezdna zwana Route des Cretes (Trasa Grzbietowa). To pozostałość dawnej szosy, którą Francuzi zbudowali w celach wojskowych. Dziś pod Grand Ballon znajduje się schronisko, a także górska restauracja z widokiem na Alpy. Stamtąd na szczyt prowadzą dwie ścieżki – jedna stokiem zachodnim, a druga wschodnim obok ruin dawnego schronu.

Szczyt jest zasadniczo bezleśny, porośnięty górską łąką. To formacja na poły sztuczna, ponieważ powstała przez wycięcie dawnego lasu w celach obronnych. Łąki te biegną wzdłuż obecnej granicy Alzacji i
Lotaryngii. Francuzi mówią na nie hautes chaumes. Na szczycie Grand Ballon znajduje się stacja radarowa w charakterystycznym kształcie wielkiego białego balonu. Zobaczycie ją z bardzo daleka. Dlatego przejeżdżając poniżej pasma bardzo łatwo rozpoznać ten najwyższy szczyt Alzacji.

Tuż poniżej szczytu na widokowej „plaży” stoi duży obelisk poświęcony oddziałowi tzw. „błękitnych diabłów” (Les Diables Bleues), który walczył w górach w trakcie I wojny światowej. Ze szczytu rozciąga się piękna panorama w kierunku Niziny Górnego Renu. Widać sąsiednie wysokie szczyty Wogezów, np. Hohneck, Petit Ballon, Baerenkopf, Ballon de Alsace czy także Ballon de Servance.

Po przeciwnej stronie Renu wznosi się symetryczny Schwarzwald czyli góry o podobnej wysokości. Na południu widać natomiast zarys gór Jura. Przy dobrej widoczności na horyzoncie majaczą też szczyty Alp. Grand Ballon to jedno z najdalej na północ wysuniętych miejsc z którego czasami  widać również najwyższy szczyt alpejski, a więc Mont Blanc.

Czemu taka nazwa?

Grand Ballon, czyli Wielki Balon lub Wielka Piłka odnosi się bezpośrednio do kopulastego kształtu góry, natomiast nie do samej budowli na szczycie. To nazwa dość popularna w tej części Wogezów. Jej odpowiednikiem w języku niemieckim byłoby też określenie Kopf (Głowa). Jest też kilka szczytów noszących taką nazwę, choćby wspomniany Baerenkopf (Głowa Niedźwiedzia) czy Hartmannwillerskopf na której znajduje się wielki cmentarz wojenny.

Tekst & Foto: Tomasz Zapała

Polecamy przy okazji forum turystyczne http://www.turystycznie-forum.pl/  dla wszystkich miłośników podróżowania. Od tego samego autora mamy też między innymi artykuł o porcie Windawa na Łotwie.

Dodaj komentarz